1- Üretim yapılacak köpeklerin  KIF ( Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu ) Soy

Kütüğüne  kayıtlı olmaları gerekir; KIF Soy Kütüğüne kayıtlı olmayan köpekler

üretimde kullanılamaz.

2- Yetkili veterinerlerden HD ve ED raporu almak. (Köpek 12 aylık olduktan sonra

çektirilmelidir.)

Çekilen filmler ( CD ) ve film raporları derneğe  gönderilir / teslim edilir.

3- Üretim için FCI onaylı   organizasyonlardan değerlendirme alınması

gerekmektedir. Değerlendirme için köpeğin 12. ayını doldurmuş olması gerekir ve bu

değerlendirmelerden İYİ, ÇOK İYİ veya MÜKEMMEL ünvanı almış köpekler üretimde

kullanılır.

4- Kuyruk kesimi kesinlikle yasaktır.

5- Eşleşecek   köpekler  15 ayını  doldurmuş olmalıdır.

6- Anne köpek sahibi doğumun nerede olacağını önceden Federasyona (KIF) ve

Derneğe bildirir.

7- Doğum gerçekleştikten sonra 1 gün içerisinde yetkililere  haber verilir.  KIF-

Dernek  yetkilisinin haber vermeksizin üreticiyi denetleme hakkı vardır.

8- Tüm yaşayan yavrulara şecere çıkartılması mecburidir.

9- Bir batında doğan bütün yavruların hepsi aynı harf ile adlandırılıp kayıt edilir ve

alfabetik olarak devam eder. A,ondan sonraki B,sonra C gibi.

10- Üretici her zaman anne köpeğin sahibi kişi kabul edilir. Hamile iken satış

olmuşsa veya dişi köpek başka biri tarafından kiralanmışsa doğan yavrular yeni

sahibin üretici ismini taşır. Devir sözleşmesi doldurulup onay için Federasyona ve KIF onaylı bir kopyası derneğe gönderilmelidir.

11-  8 yaşını dolduran dişi köpekler,9 yaşını dolduran erkek köpekler üretimde

kullanılamaz. Kullanılmak istenmesi durumunda KIF ve ırk derneğinden izin alınması mecburidir.

12- Çiftleşmenin doğal yolla olması tercih edilir. Suni dölleme uygulamasına

zorunluluk görülürse gidilebilir.

13 –  Dişi köpekler  için doğum  periyodu  her takvim yılı için 1 sefer  olarak

öngörülür.

14-Erkek köpekler  aynı yıl içerisinde en çok  6 (altı) dişi ile  eşleşebilir.Aylık en fazla

eşleşebilme  sayısı 4 (dört) dür. ( Erkek köpeğin yıl içinde 6 (altı) olan çiftleşme sayısı köpek sahibinin başvurusu, Federasyon Yönetim Kurulu, ilgili ırk derneği ve ilgili komisyonun onayı ile arttırılabilir)

15-Aynı  anne-babadan doğan köpekler, anne-oğul,baba-kız eşleşmeleri yapılamaz.

16-Diskalifiye  özelliği olan köpeklerin  protokol  yapılarak karşı tarafa devri tavsiye edilir.

17-Dişi köpek sahipleri köpeğini yurtdışında eşleştirirlerse erkek köpeğin  ırk

değerlendirme raporu, hd-ed raporunu  eşleşme formu ile beraber derneğe iletilmelidir.

18-Yavru köpekler en az  8 haftalık  olduktan sonra sahiplerine teslim edilebilirler.

19-Eşleşme formları eşleşme sonrasındaki 10 gün içerisinde derneğe ulaştırılmalıdır.